Voit ladata uuden yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaisen tietosuojaselosteen:

Lataa tietosuojaseloste

 
Tietosuojaselosteen tarkoitus 

Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt, joiden avulla voidaan toimittaa rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot ja 15–22 artiklan ja 34 artiklan mukaiset kaikki käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä. Yöpuu Yhtiö Oy on majoitus- ja ravitsemusalan yritys, joka tuottaa asiakkailleen majoitus- ja ravintolapalveluita. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet, joiden avulla Yöpuu Yhtiö rekisterinpitäjänä suojaa henkilötietoja eri tilanteissa.

 

Rekisterinpitäjän ja yhteyshenkilön yhteystiedot

Yöpuu Yhtiö Oy
Robert Kurki
+358 14 333 999
info@hotelliverso.fi
Y-tunnus: 2033270-7
Kotipaikka: Jyväskylä

Tietosuojaselosteessa rekisterinpitäjään viitataan myöhemmin termillä ”Yöpuu Yhtiö” tai ”rekisterinpitäjä”.